810 Car Phone - Meldinger

background image

Meldinger

Du kan motta og lese korte
tekstmeldinger på biltelefonen og skrive,
sende og lagre tekstmeldinger.

Før du kan sende dine egne tekstmeldinger må du imidlertid
foreta noen

Meldingsinnst.

.

!

Husk at trafikksikkerheten kommer først. Du må ikke bruke
en håndholdt telefon når du kjører, og du må bare bruke
funksjonene til biltelefonen når trafikkforholdene tillater
dette.

!

Når du sender meldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan
det hende at telefonen viser ordene

Melding sendt

. Dette er

bare en indikasjon på at meldingen er sendt fra biltelefonen
til meldingssentralnummeret som er angitt i telefonen.
Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren.