810 Car Phone - Meldingsinnstillinger

background image

Meldingsinnstillinger

Hvis du skal sende tekstmeldinger, må du lagre visse
innstillinger på biltelefonen.

Nummer til meld.sentral

Du mottar dette nummeret fra tjenesteleverandøren.

!

Dette alternativet lagrer telefonnummeret til
meldingssentralen, som du trenger for å kunne sende
tekstmeldinger.

Svar via samme meldingssentral (nettverkstjeneste)

Svar på tekstmeldinger håndteres vanligvis av SMS-sentralen
som avsenderen abonnerer på.

Svar via samme sentral

gjør at

mottakeren av meldingen kan sende deg et svar ved å bruke din
meldingssentral.

Slik angir du disse innstillingene:
X I ventemodus-displayet trykker du på

for å få tilgang

til menyen.

X Bla til

Meldingsinnstillinger

, og trykk på

for å velge

dette menyelementet.

X Bla til ønsket alternativ, og trykk på

for å velge det.

X Følg instruksjonene på displayet.