810 Car Phone - Opprett melding

background image

Opprett melding

Ved hjelp av håndsettet kan du skrive og sende tekstmeldinger.
X I ventemodus-displayet trykker du på

for å få tilgang

til menyen.

X Bla til

Meldinger

-menyen, og trykk på

for å åpne den.

X Bla til

Opprett melding

, og trykk på

for å velge dette

alternativet.

X Bruk det alfanumeriske tastaturet på bilmonteringssettet til

å skrive tekstmeldingen. Hvis du ønsker mer informasjon,
kan du se Alfanumerisk tastatur på side 15

X Når du er ferdig med å skrive meldingen, trykker du på

.

Du kan velge mellom fire alternativer for denne funksjonen:

Send

Med dette kan du sende tekstmeldinger.
X Bla til

Send

, og trykk på

for å velge dette alternativet.

X Velg telefonnummeret til mottakeren blant kontaktene,

eller angi ønsket nummer.

X Du sender meldingen ved å trykke på

.

Fjern tekst

Velg dette alternativet for å slette teksten som er skrevet inn.
X Bla til

Slett

, og trykk på

for å velge dette alternativet.

Bruk mal

Du kan svare på en tekstmelding ved hjelp av en mal som du har
forberedt selv. Velg

Svar med mal

for å vise en liste over malene

som er lagret på biltelefonen.

Slik viser du en liste over tekstmeldingsmaler:
X I ventemodus-displayet trykker du på

for å få tilgang

til menyen.

X Bla til

Meldinger

-menyen, og trykk på

for å vise

alternativene.

X Bla til

Vis maler

, og trykk på

for å vise listen.

background image

Meldinger

26

X Bla gjennom listen over maler, og trykk på

for å velge

malen du vil ha.

X Trykk på

for å bekrefte valget.

Lagre som mal

Med dette alternativet kan du lagre en mottatt tekstmelding
som en mal. Hvis du vil bruke malen, velger du

Svar med mal

for

å se listen og sende meldingen.

Bla til

Lagre som mal

og trykk på

for å velge den.