810 Car Phone - Sendte meldinger

background image

Sendte meldinger

Biltelefonen lagrer sendte meldinger. Du kan åpne en melding,
vise detaljer eller slette en tekstmelding.
X Bla til

Meldinger

-menyen, og trykk på

for å vise

alternativene.

X Bla til

Sendte meldinger

og trykk på

for å vise listen

med meldinger.

Åpne

Dette valget åpner den merkede meldingen.

Detaljer

Velg dette alternativet hvis du vil vise navnet og
telefonnummeret til mottakeren og tid og dato for når
meldingen ble sendt.

Slett

Med dette alternativet sletter du en tekstmelding.