810 Car Phone - Vis maler

background image

Vis maler

Biltelefonen kan lagre opptil 10 maler som kan sendes som
tekstmeldinger. Fem standardmaler leveres med biltelefonen, og
du kan lagre ytterligere 5 maler fra tekstmeldinger du har
mottatt. Følgende alternativer er tilgjengelige:
X Trykk på

.

X Bla med

til

Meldinger

-menyen, og trykk på

for å

vise alternativene.

X Bla med

til

Vis maler

, og trykk på

for å vise

listen.

X Bla med

gjennom listen over maler, og trykk på

for å velge malen du vil ha.

X Trykk på

én gang til for å bekrefte valget av malen.

background image

Anropslogg

28

X Bla med

til ønsket alternativ, og trykk på

for å

velge det.

X Følg instruksjonene på displayet.

Send

Den valgte malen vil bli sendt.

Slett

Denne funksjonen gjør det mulig å slette maler du har lagret.
X Bla til

Slett

og trykk på

for å slette den ønskede malen.

!

Selv om du kan slette maler du har arkivert fra meldinger du
har mottatt, må du være oppmerksom på at du ikke kan
slette de 5 standardmalene som er lagret i telefonens
minne.