810 Car Phone - Opptaker

background image

Opptaker

Innspillingsfunksjonen lar deg spille inn
talesekvenser, lyder eller en pågående
telefonsamtale. Dette er spesielt nyttig
hvis du trenger å notere informasjon

under en samtale. Du kan for eksempel spille inn et navn eller et
nummer som du kan skrive ned senere.

!

Overhold alle lokale lovbestemmelser om innspilling av
telefonsamtaler. Ikke bruk denne funksjonen på en ulovlig
måte.

Du kan gjøre opptil 10 innspillinger så lenge du ikke overskrider
den samlede innspillingstiden på åtte minutter. Hver innspilling
lagres sammen med løpenummer, lengde og tidspunkt for
samtalen, samt minnestatus.
Nye innspillinger lagres automatisk i minnet. Når minnet er
fullt, vil meldingen

Ikke minne til å lagre innsp.

vises i displayet.

For å kunne gjøre nye innspillinger, må du da først slette noen
gamle.
X Trykk på og hold -tasten nede for å starte innspillingen

under en telefonsamtale.

!

Du kan lett spille av dine innspillinger ved hjelp av en
talekommando. Si talekommandoen, og biltelefonen vil
starte med den siste innspillingen som ble gjort. Med

kan du hoppe til neste innspilling.

!

Før du kan bruke denne snarveien, må du tilordne en
talekommando til denne funksjonen i biltelefonen. Hvis du
ønsker mer informasjon, kan du se Talekommandoer på
side 39.

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

42