810 Car Phone - Toneinnstillinger

background image

Toneinnstillinger

Du kan velge ønsket ringetone for
innkommende anrop, endre volumet og
slå varseltoner av og på etter behov.

!

Bruk Navi

TM

-hjulet

til å justere volumet på ringetonen

når biltelefonen ringer for å varsle deg om et innkommende
anrop, eller til å justere høyttalervolumet under en
pågående samtale.

X Velg

Toner

, og trykk på

for å få tilgang til

menyelementene.

X Bla med

til alternativet du vil ha, og trykk på

for

å velge det.

X Følg instruksjonene på displayet.