810 Car Phone - Ringetone

background image

Ringetone

Dette alternativet gir deg en rekke ringetoner å velge mellom.
Velg den du vil skal varsle deg om et innkommende anrop.

background image

Innstillinger

32