810 Car Phone - Ringevolum

background image

Ringevolum

Dette alternativet angir høyttalervolumet for et innkommende
anrop.