810 Car Phone - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Den trådløse Bluetooth-teknologien er
en internasjonal standard for trådløs
kortdistansekommunikasjon, som lar deg
etablere en trådløs forbindelse mellom

biltelefonen og en kompatibel enhet som støtter Bluetooth.
Slike enheter kan for eksempel være mobiltelefoner, bærbare
datamaskiner eller trådløse hodetelefoner.

Siden Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger
du ikke ha fri bane mellom telefonen og den andre Bluetooth-
enheten. De to enhetene kan være maksimum 10 meter fra
hverandre. Forbindelsen kan imidlertid forstyrret av hindringer
slik som bilens karosseri eller andre elektroniske enheter.

!

Hvis du ønsker å bruke denne funksjonen, må du forvisse
deg om at både biltelefonen og den andre Bluetooth-
enheten er slått på. Det kan være begrensninger i bruken av
slike enheter i enkelte land. Undersøk dette med de lokale
myndighetene.