810 Car Phone - Aktivere og deaktivere Bluetooth

background image

Aktivere og deaktivere Bluetooth

Bluetooth-funksjonen er alltid aktivert i biltelefonen. I andre
Bluetooth-enheter, f.eks. mobiltelefoner, kan det imidlertid
hende at Bluetooth-funksjonen må aktiveres eller deaktiveres.
Påse at Bluetooth er aktivert i alle enheter som støtter denne
trådløse teknologien og som du ønsker å bruke sammen med
biltelefonen.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se brukerhåndboken
som gjelder for Bluetooth-enheten du bruker.

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

43