810 Car Phone - Koble til Bluetooth-enheter

background image

Koble til Bluetooth-enheter

For å opprette en forbindelse kan det hende at du må utveksle
Bluetooth-passord med enheten du kobler til for første gang.
Denne operasajonen kalles sammenkobling. Bluetooth-
passordet er en numerisk kode på 1 til 16 tegn. Hvis du blir bedt
om å angi et passord, må du angi passordet som fulgte med
enheten.

Når du skal etablere en trådløs forbindelse til en enhet, f.eks. en
Bluetooth-aktivert mobiltelefon, kan det hende at du kan angi
et midlertidig, egendefinert passord. Dette passordet brukes
bare én gang, og du trenger ikke huske det. Angi dette passordet
i de to enhetene som har etablert Bluetooth-forbindelsen.
Deretter vises instruksjoner på displayet til de to enhetene.

Velg en enhet i listen for å starte sammenkoblingen:

X Bla med

til ønsket enhet, og trykk på

for å velge

den.