810 Car Phone - Søke etter enheter som støtter Bluetooth

background image

Søke etter enheter som støtter Bluetooth

For å kunne koble biltelefonen med den andre enheten som
støtter Bluetooth, må du først søke etter den innenfor
Bluetooth-området:
X Fra standby-displayet velger du

Bluetooth

og trykker på

for å åpne denne menyen.

X Bla med

til alternativet

Søk etter Bluetooth-enheter

,

og trykk på

for å velge det.

Biltelefonen vil nå begynne å søke etter mobiltelefoner og andre
enheter som støtter Bluetooth innenfor sitt område. Alle
enheter som svarer på denne forespørselen, vil vises i en liste.
Enheten som blir registrert sist, kommer nederst på listen.
X Bla med

gjennom listen.