810 Car Phone - Synlighet aktivert

background image

Synlighet aktivert

Denne innstillingen kreves hvis biltelefonen skal være synlig for
andre kompatible Bluetooth-enheter slik at det kan etableres en
Bluetooth-forbindelse.

!

Når denne innstillingen er valgt, vil den forbli aktivert (dvs.
synlig på displayet) i en periode på ett minutt.

background image

Brukerdata

45