810 Car Phone - Telefonens synlighet

background image

Telefonens synlighet

Hvis det er opprettet en Bluetooth-forbindelse mellom
biltelefonen og en annen kompatibel Bluetooth-enhet, er
biltelefonen skjult for andre enheter. Dette betyr at andre
Bluetooth-enheter ikke kan finne den under et søk etter
enheter.

For å kunne etablere en Bluetooth-forbindelse med en
kompatibel bærbar datamaskin eller for å kunne sende et
visittkort til biltelefonen, kan du bruke dette alternativet for å

gjøre biltelefonen synlig i ett minutt. I løpet av denne tiden vil
alle aktiverte Bluetooth-forbindelser være avsluttet.
Forbindelsen etableres på nytt igjen av biltelefonen.

!

Hvis du ønsker å bruke Bluetooth-funksjonen med din
kompatible mobiltelefon, må du forvisse deg om at den er
aktivert i mobiltelefonen. Husk å sette biltelefonens
synlighet til

Tillat tilkobling nummer to

. Hvis ikke vil den

ikke bli funnet under et søk etter aktiverte Bluetooth-
enheter.

!

Hvis du bruker Bluetooth-funksjoner regelmessig, f.eks. til å
kopiere kontakter til biltelefonminnet fra en kompatibel
mobiltelefon, kan du sette alternativet Be om godkjenning i
den kompatible mobiltelefonen til Av. Nå kan du automatisk
etablere forbindelser mellom Bluetooth-enhetene uten egen
godkjenning.