810 Car Phone - Vis aktive enheter

background image

Vis aktive enheter

Slik viser du aktive Bluetooth-enheter som deler en forbindelse
med biltelefonen:
X I

Bluetooth

-menyen velger du

Vis aktive enheter

og trykker

for å vise den aktiverte enheten.

Du kan også avslutte Bluetooth-forbindelsen i denne menyen.