810 Car Phone - Vis sammenkoblede enh.

background image

Vis sammenkoblede enh.

Du kan vise en liste over de sammenkoblede enhetene ved å
velge alternativet

Vis sammenkoblede enh.

Noen av

alternativene nedenfor kan være tilgjengelige avhengig av
statusen til enheten eller forbindelsen:
X Du viser listen over sammenkoblede enheter ved å bla med

til

Bluetooth

og deretter trykke på

for å velge

den.

X Bla med

til ønsket kompatibel enhet, og trykk på

for å velge den.

X Bla med

til ønsket alternativ, og trykk på

for å

velge det.

X Følg instruksjonene på displayet.

!

Vær klar over at den siste sammenkoblingen vil stå øverst i
listen.

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

44

Opprett tilkobling

Dette alternativet etablerer en forbindelse til en sammenkoblet
Bluetooth-enhet.

Slett sammenkobling

Velg dette alternativet for å fjerne en enhet fra listen.

Be om godkjenning

Du kan angi om forbindelsen fra den sammenkoblede enheten
skal etableres automatisk (

Nei

) eller om telefonen skal be om

godkjenning før sammenkobling kan skje (

Ja

).