810 Car Phone - GPRS (General Packet Radio Service)

background image

GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS er en teknologi som gjør det mulig å bruke mobiltelefoner
til å sende og motta data over mobiltelefonnettet
(nettverkstjeneste). GPRS er i seg selv en databærer som gjør
det mulig å ha trådløs forbindelse til datanettverk som
Internett. Applikasjonene som kan bruke GPRS, er WAP, SMS-
meldingstjenester og oppringt GPRS.

Før du kan bruke GPRS-teknologien, må du abonnere på GPRS-
tjenesten. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du ønsker
informasjon om tilgjengelighet av og abonnement på GPRS-
tjenester.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se GPRS-
modeminnstillinger på side 36.

background image

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

48