810 Car Phone - Dataoverføring via RS232-grensesnittet

background image

Dataoverføring via RS232-grensesnittet

Koble en kompatibel bærbar datamaskin til biltelefonsystemet
ved hjelp av adapterkabelen (D-SUB9 til 10-pin western) som
ble levert med telefonen.

Hvis du ønsker å overføre data mellom biltelefonen og en
kompatibel bærbar datamaskin, setter du den 10-pinners
Western-kontakten inn i den aktuelle porten på radioenheten.
D-SUB9-kontakten kobles til den bærbare datamaskinen. En
kompatibel mobil faks kan også kobles til. Hvis du ønsker mer
informasjon, kan du se Oversikt over biltelefonen og dens utstyr
på side 7.

Før du kan ta i bruk modemet, må du velge
dataoverføringshastigheten Standard 19200 bps på den
bærbare datamaskinen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du
besøke NOKIAs webområde:
http://www.nokia.com.

background image

Montering

50