810 Car Phone - Dataoverføring

background image

Dataoverføring

Biltelefonen bruker dataoverføringsteknologien i GSM-
nettverket til å sende fakser, tekstmeldinger og e-post, og til å
etablere forbindelse med eksterne datamaskiner
(nettverkstjenester).

GSM-datafunksjonene til biltelefonen

Vi anbefaler at du plasserer bilen der hvor du mottar sterkest
mulig signal. Jo sterkere signal, desto mer effektiv blir
dataoverføringen.

Mobil datakommunikasjon kan utsettes for en rekke
forstyrrende faktorer:

Støy

Radiointerferens fra elektronisk utstyr eller fra trafikk i
omgivelsene kan påvirke overføringskvaliteten.

Overleveringer

Når biltelefonen går fra ett nettverkspunkt til et annet, faller
signalstyrken, og mobiltelefonsentralen kan sette brukeren over
til et annet punkt hvor signalet er sterkere. En slik overlevering
kan også skje når brukeren står stille, på grunn av varierende
belastning på mobiltelefonnettverket. Slik overleveringer kan
føre til forsinkelser.

Dødpunkter og utfall

Dødpunkter er områder hvor radiosignalene ikke kan mottas.
Utfall oppstår når biltelefonbrukeren kjører gjennom et område
hvor radiosignalet blokkeres eller svekkes av geografiske eller
andre hindringer, slik som fjell eller høye bygninger.

Lav signalstyrke

På grunn av avstanden til en basestasjon eller hindringer
mellom biltelefonen og basestasjonen, kan det hende at
signalstyrken fra et nettverkspunkt ikke er sterkt eller stabilt
nok til å opprettholde en forbindelse med tilstrekkelig mottak
eller sending. For å sikre best mulig kommunikasjon bør du
derfor ta følgende i betraktning når du bruker biltelefonen:

Data- og faksoverføring fungerer best når bilen står stille. Du
bør ikke opprette mobil kommunikasjon mens bilen er i
bevegelse. Faksoverføringer svekkes lettere enn overføring av
data og tekstmeldinger.

background image

Referanseinformasjon

49

Sjekk signalstyrken på displayet til biltelefonen. Hvis signalet
ikke er sterkt nok for et taleanrop, bør du ikke forsøke å etablere
en dataforbindelse før du har funnet et sted med bedre mottak.