810 Car Phone - Motta et visittkort

background image

Motta et visittkort

Påse at biltelefonen er klar til å motta data via Bluetooth. For å
kunne motta data, må biltelefonen være synlig for kompatible
Bluetooth-enheter. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se
Synlighet aktivert på side 44.

Brukeren av den andre kompatible telefonen kan nå sende
visittkortet og telefonnummeret via ønsket medium.

Når du har mottatt et visittkort via Bluetooth eller som
tekstmelding, trykker du på Navi

TM

-hjulet

og velger Lagre

for å lagre visittkortet i telefonminnet. Hvis du ikke ønsker å
lagre visittkortet, velger du Forkast.