810 Car Phone - Sende et visittkort

background image

Sende et visittkort

Du kan videresende et mottatt visittkort til en kompatibel
Bluetooth-telefon hvis den støtter dette, eller til en håndholdt
enhet som støtter vCard-standarden via
tekstmeldingstjenesten.

Velg alternativet

Videresend

for det mottatte visittkortet, eller

velg

Lagre og videresend

hvis du også ønsker å lagre visittkortet

til privat bruk.

Hvis du skal sende et visittkort via Bluetooth, velger du
alternativet

Via Bluetooth

. Hvis du skal sende et visittkort som

tekstmelding, velger du

Via tekstmelding

.