810 Car Phone - Biltelefonen Nokia 810

background image

Biltelefonen Nokia 810

Biltelefonen Nokia 810 er designet for montering i
motorkjøretøyer. Salgspakken inneholder en praktisk
håndfrifunksjon som lar deg ringe uten å holde telefonen opp til
øret, et eget håndsett og et lettleselig display.

Biltelefonutstyr

!

Biltelefonen Nokia 810 må bare monteres av en kvalifisert
servicetekniker som bruker de godkjente originaldelene fra
Nokia som følger med i salgspakken. Hvis dette kravet ikke
tas hensyn til, vil det oppheve garantien. Sluttbrukere bør
være klar over at biltelefonsettet består av avansert teknisk
utstyr som må monteres av fagfolk og ved hjelp av
spesialverktøy.

!

Vær klar over at instruksjonene i denne
monteringsveiledningen er generelle retningslinjer som
gjelder for monteringen av biltelefonen i en bil. På grunn av
det mangfold av biltyper og -modeller som finnes på
markedet, kan imidlertid ikke denne veiledningen ta hensyn
til individuelle tekniske krav som måtte gjelde for bestemte
kjøretøyer. Ta kontakt med bilprodusenten hvis du ønsker
mer informasjon om din bestemte bil.

Du finner viktig sikkerhetsinformasjon og/eller -instruksjoner
om bruk og vedlikehold av biltelefonen under Viktig
sikkerhetsinformasjon på side 56 og under Stell og vedlikehold
på side 55.