810 Car Phone - Funksjonstest

background image

Funksjonstest

Når biltelefonen er montert, må du teste den for å se om den
fungerer som den skal. Når du skal teste funksjonen til utstyret,
bør du også kontrollere at det er festet slik at det ikke forstyrrer
føreren under kjøring.

background image

Komponenter i salgspakken

54

!

Når du vil etablere en trådløs forbindelse mellom
biltelefonen og en kompatibel Bluetooth-enhet, må du
forvisse deg om at enhetene er innenfor rekkevidden for
Bluetooth-overføring. Husk at eksterne enheter må forsynes
med tilstrekkelig strøm for denne funksjonen (kontroller
batteripakken).