810 Car Phone - GSM-antenne (pos. 7) (følger ikke med)

background image

GSM-antenne (pos. 7) (følger ikke med)

Biltelefonen skal kobles til en ekstern GSM-antenne. Hvis bilen
imidlertid er utstyrt med en kompatibel radio-/GSM-antenne
med et frekvensseparerende filter, kan denne brukes i stedet.

Hvis bilen ikke leveres med en GSM-antenne, kan du ta kontakt
med leverandøren for å få råd om plassering og montering.