810 Car Phone - Mikrofon MP-2 (pos. 5)

background image

Mikrofon MP-2 (pos. 5)

Fest håndfrimikrofonen ca. 30 cm fra brukerens hode, og plasser
den slik at den vender mot brukerens munn. Erfaring har vist at
den beste plasseringen er ved bakspeilet eller til venstre for
solskjermen. Sørg for at mikrofonen ikke forstyrrer føreren av
kjøretøyet. Vi anbefaler at du fester høyttaleren minst 1 meter
vekk fra biltelefonhøyttaleren for å unngå feedback.

Mikrofonen bør festes slik at den ikke utsettes for luftstrømmer
fra ventilasjonsanlegget. Legg ikke mikrofonkabelen i varme-,
ventilasjons- eller klimaanlegget. Bruk den dobbeltsidige tapen
som følger med til å feste mikrofonen da denne vil hindre at
støy fra karosseriet overføres til førerhuset.

Når du skal svare på et innkommende anrop eller når du ringer
ut, vil systemet automatisk slå av lyden på bilradioen, og
samtalen settes over til biltelefonhøyttaleren.

background image

Lydinnstillinger

53