810 Car Phone - Radioenhet TFE-4R (pos. 1)

background image

Radioenhet TFE-4R (pos. 1)

Vi anbefaler at du plasserer radioenheten TFE-4R på et mindre
synlig sted i bilen. Sørg imidlertid for at du har enkel tilgang til
SIM-kortet slik at du kan bytte ut dette om nødvendig, og påse
at kablene for mikrofonen og høyttaleren rekker frem dit du vil
plassere disse komponentene.

background image

Plassering

52

!

Når du skal montere radioenheten, må du feste braketten
slik at enheten kan skyves på plass mot fronten av bilen eller
at den festes sideveis. Hvis ikke kan enheten løsne og
forårsake personskader ved en eventuell trafikkulykke.

Installere radioenheten i bilen