810 Car Phone - Systemkabel PCU-4 (pos. 6)

background image

Systemkabel PCU-4 (pos. 6)

Systemkabelen kobler biltelefonen til bilens elektroniske
system. Se koblingsskjemaet for å få nøyaktige instruksjoner.

!

Når du skal legge kablene, må du plassere dem så langt vekk
fra bilens elektroniske system som mulig for å unngå
elektromagnetisk interferens.

Sørg for at kablene plasseres slik at de ikke utsettes for
mekanisk slitasje (f.eks. at de ikke legges under bilseter eller
over skarpe kanter).