810 Car Phone - Sikkerheten kommer først

background image

Sikkerheten kommer først

!

Les de grunnleggende retningslinjene for sikkerhet nedenfor
før monteringsarbeidet starter.

y Påse at tenningen på bilen er slått av, og koble fra

bilbatteriet før monteringsarbeidet starter. Sørg også for at
batteriet ikke kan kobles til utilsiktet.

y Røyking og all bruk av ild er forbudt mens

monteringsarbeidet pågår.

background image

Plassering

51

y Unngå å skade elektriske kabler, drivstoff- eller

bremseslanger eller annet sikkerhetsutstyr under
monteringsarbeidet.

y Unngå å skade styre- eller bremsesystemene eller andre

viktige systemer under monteringen av biltelefonutstyret.
Forviss deg om at utløsningsmekanismen for
kollisjonsputen(e) ikke er blokkert eller forringet på noen
måte.

y RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer

hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for
eksempel elektroniske drivstoffinnsprøytningssystemer,
elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektroniske
hastighetskontrollsystemer og kollisjonsputesystemer). Hvis
du skulle oppdage en feil eller funksjonsendring i et slikt
system, må du ta kontakt med bilforhandleren.

y Biltelefonsettet må kun brukes med en driftsspenning på 12

V med minuspolen jordet. Hvis dette kravet ikke overholdes,
kan det skade bilens elektroniske system.

y Bruk ikke biltelefonen i lengre tid når motoren er stoppet da

dette kan tappe batteriet for strøm.

y I henhold til forskrifter for RF-stråling for mobile

overføringsenheter, skal det være minst 20 cm avstand
mellom antennen og alle personer.