810 Car Phone - 9. Stell og vedlikehold

background image

9. Stell og vedlikehold

Telefonen er et produkt av førsteklasses design og håndverk og
bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å
overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av
dette produktet i mange år fremover.
y Biltelefonen og alle tilhørende deler må oppbevares

utilgjengelig for små barn.

y Oppbevar biltelefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og

alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til
rust på elektroniske kretser.

y Ikke bruk eller oppbevar biltelefonen i støvete og skitne

omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.

y Ikke oppbevar biltelefonen i varme omgivelser. Høye

temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr,
ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.

y Ikke oppbevar biltelefonen i kalde omgivelser. Når den

varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes
fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske
kretskort.

y Ikke forsøk å åpne biltelefonen. Hvis den håndteres feil, kan

den ødelegges.

y Du må ikke slippe, dunke eller riste biltelefonen. Hard

håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.

y Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre

biltelefonen.

y Ikke mal biltelefonen. Maling kan stoppe de bevegelige

delene og gjøre at biltelefonen ikke kan brukes.

y Bruk bare en godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner,

modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge
biltelefonen, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene
som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både for biltelefonen
og alt annet tilbehør. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må
du kontakte nærmeste kvalifiserte serviceverksted. Personalet
der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig sette opp en
servicetime.

background image

Viktig sikkerhetsinformasjon

56