810 Car Phone - Innholdsfortegnelse

background image

Innholdsfortegnelse

FOR DIN SIKKERHET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Nettverkstjenester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Om tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.

Generell informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Oversikt over biltelefonen og dens utstyr . . . . . 7
Før du tar telefonen i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Klistremerker i pakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tilgangskoder som kreves for SIM-kortet . . . . 11

2.

Telefonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Display-indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Håndsettets komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.

Komme i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Sette inn SIM-kortet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Slå av/på og av-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4.

Anropsfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Taleoppringing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ringe fra telefonboken (navnesøk) . . . . . . . . . 18
Nummerrepetisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ringe ved hjelp av tastaturet. . . . . . . . . . . . . . 19
Ringe ved hjelp av NaviTM-hjulet . . . . . . . . . . 19
Liste over favoritter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Samtale venter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Alternativer under en samtale . . . . . . . . . . . . . 20

Svare på eller avvise
et innkommende anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5.

Bruke menyen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Få tilgang til en menyfunksjon . . . . . . . . . . . . 22
Liste over menyfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . 22

6.

Menyfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Meldinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Anropslogg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kontakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Toneinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Opptaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Trådløs Bluetooth-teknologi. . . . . . . . . . . . . . . 42
Brukerdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

7.

Datakommunikasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Trådløs Bluetooth-teknologi. . . . . . . . . . . . . . . 47
Sende og motta et visittkort . . . . . . . . . . . . . . 47
GPRS (General Packet Radio Service) . . . . . . . 47
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) . . . 48
Referanseinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

8.

Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Biltelefonen Nokia 810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sikkerheten kommer først . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Plassering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

background image

Innholdsfortegnelse

4

Lydinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Funksjonstest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Komponenter i salgspakken . . . . . . . . . . . . . . . 54

9.

Stell og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

10. Viktig sikkerhetsinformasjon . . . . . . . . . . . . .56

Trafikksikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Regler for bruk av mobiltelefon . . . . . . . . . . . . 56
Elektroniske enheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Pacemakere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Områder med eksplosjonsfare . . . . . . . . . . . . . 56
Kjøretøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Nødsamtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Slik foretar du et nødanrop:. . . . . . . . . . . . . . . 57

11. Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
12. Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

background image

FOR DIN SIKKERHET

5