810 Car Phone - Specialfunktioner

background image

Specialfunktioner

För ökad säkerhet och höjd användarkomfort vid trådlös
kommunikation i bilmiljö är biltelefonen utrustad med en rad
specialfunktioner som är särskilt utformade för att användas i
bilar. Några av dessa funktioner beskrivs nedan: