810 Car Phone - Enkel åtkomst till telefonboken

background image

Enkel åtkomst till telefonboken

Telefonen har en genvägsfunktion för att
du enklare ska hitta ett nummer och
kunna ringa upp det.

X När du söker efter en post i telefonboken bläddrar du med

på standby-displayen till den första bokstaven i det

namn du söker och trycker på

.

X Bläddra med

till önskat namn och tryck på

om du

vill ringa upp numret.

!

Innan du kan använda funktionen måste du lägga in poster
i telefonboken. Mer information finns i Ladda ner kontakter
på sidan 46.

!

Du kan spara upp till 5 telefonnummer per namn i
telefonboken. Mer information finns i Kontakter på
sidan 30.