810 Car Phone - Röstkommandon

background image

Röstkommandon

Det finns en rad telefonfunktioner som
kan aktiveras med röstkommandon.
Du kan lägga till så många som tre
röstmärken för röstkommandon.

Aktivera röstkommandot på samma sätt som du gör en röststyrd
uppringning. Från standby-displayen trycker du på knappen
på handenheten och säger röstkommandot för den funktion
som önskas.

background image

Översikt över biltelefonen och utrustningen

9

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

!

Innan du kan använda den här funktionen måste du spela in
kommandosträngar för de telefonfunktioner som önskas.
Mer information finns i Röstkommandon på sidan 41.