810 Car Phone - Inspelning

background image

Inspelning

Den här funktionen fungerar som en
diktafon där du kan spela in personliga
röstmeddelanden. Du kan spela in upp till
10 meddelanden på totalt 3 minuter.

Starta inspelningen genom att hålla knappen
på handenheten intryckt. När du vill spela upp ett
röstmeddelande väljer du

Spela upp

i menyn

Spela in

.