810 Car Phone - Kopiera poster från telefonboken

background image

Kopiera poster från telefonboken

Om du har en kompatibel mobiltelefon
som har stöd för Bluetooth-teknik kan
du med hjälp av den här funktionen
kopiera poster från mobiltelefonens
telefonbok till biltelefonen.

Om du vill kopiera telefonboken från din kompatibla
mobiltelefon kan du antingen använda ett personligt
röstkommando (till exempel Kopiera telefonbok) eller välja

Ladda ner kontakter?

i menyn

Användare

. Mer information finns

i Användaruppgifter på sidan 46.

!

För att kunna använda funktionen måste du först ansluta
mobiltelefonen och biltelefonen med hjälp av Bluetooth-
teknik. Mer information finns i Bluetooth-teknik på
sidan 43.