810 Car Phone - Röststyrd uppringning

background image

Röststyrd uppringning

Röstuppringning är ett bekvämt sätt att
välja nummer i telefonboken och ringa
upp dem automatiskt. Du kan välja upp
till 15 poster i telefonboken för vilka du

lär in röstmärken för uppringning. Om du vill ringa upp med
röstkommando från standby-displayen trycker du på knappen

på handenheten och säger det önskade röstmärket.

!

Innan du kan använda den här funktionen måste du spela in
röstmärken för nummer i telefonboken. Mer information
finns i avsnittet Röststyrd uppringning på sidan 19 och
avsnittet Röststyrd uppringning på sidan 40.