810 Car Phone - SIM-kort

background image

SIM-kort

För att biltelefonen ska fungera måste du sätta i ett SIM-kort
i radioenheten. Mer information finns i Installation av
SIM-kortet på sidan 17.