810 Car Phone - Behörighetskoder för SIMkortet

background image

Behörighetskoder för SIM-kortet

y PIN-kod (4-8 siffror):

PIN (Personal Identification Number) skyddar SIM-kortet
mot obehörig användning. PIN-koden medföljer vanligtvis
SIM-kortet.

Med vissa tjänsteleverantörer kan du stänga av
uppmaningen om att mata in PIN-koden när du slår på
telefonen.

y PIN2-kod (4-8 siffror):

PIN2-koden kan medfölja SIM-kortet och behövs för att
komma åt vissa funktioner.

y PUK- och PUK2-koder (8 siffror):

PUK-koden (Personal Unblocking Key) behövs för att kunna
ändra en spärrad PIN-kod. PUK2-koden behövs för att
kunna ändra en spärrad PIN2-kod.

!

Om koderna inte medföljer SIM-kortet, kontakta
tjänsteleverantören.

background image

Telefonen

12

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.