810 Car Phone - Innan du börjar använda telefonen

background image

Innan du börjar använda telefonen

Läs informationen nedan innan du börjar använda biltelefonen:

!

Telefonen slås på automatiskt när tändningen slås på.

Däremot stängs inte biltelefonen av automatiskt när
tändningen slås av: telefonen är på så länge som den är
inställd på funktionen

Avstängningstimer

. Mer information

finns i Avstängningstimer på sidan 36.

!

Kontrollera biltelefonutrustningen regelbundet för att
försäkra dig om att den är korrekt monterad och fungerar
ordentligt.

SIM-kortet måste vara giltigt för att biltelefonen ska fungera.
Mer information finns i Installation av SIM-kortet på sidan 17.

background image

Medföljande dekaler

11

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.