810 Car Phone - Medföljande dekaler

background image

Medföljande dekaler

De dekaler som medföljer biltelefonen behövs vid service och
servicerelaterade åtgärder.
X Sätt fast dekalen

på garantikortet.