810 Car Phone - 11. Tekniska uppgifter

background image

11. Tekniska uppgifter

Batterispänning

12,6 V DC (10,8 – 16,0 V)

Negativ spänning till jord (GND).

Tillåten spänningsbelastning

1,5 A (off-läge 1 mA)

Överföringseffekt

EGSM 900: 3,2 mW – 2 W

DCS 1800: 1,0 mW – 1 W

Systemkabel PCU-4

Systemkabeldragning

1. Röd, BATTERY, +12 V

2. Svart, GND, jord

3. Gul, MUTE, radioljud av

När ett samtal upprättas, växla över från +12 V till 0 V.

4. Blå, ACC/IGN, tändning

5. Säkring på 2 A

6. Säkring på 1 A

background image

Ordlista

60

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.