810 Car Phone - 12. Ordlista

background image

12. Ordlista

DTMF-toner

DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) är de toner du hör när
du trycker på sifferknapparna i knappsatsen. Med hjälp av
DTMF-toner kan du kommunicera med röstbrevlådor,
datoriserade telefonsystem etc.

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) möjliggör trådlös
dataöverföring. Om du vill ha trådlös tillgång till datanätverk
krävs det att du har fått en GPRS-kopplingspunkt från din
nätoperatör eller tjänsteleverantör. Mer information finns i
GPRS (General Packet Radio Service) på sidan 48.

GSM

GSM (Global System for Mobile Communication) är den
tekniska standarden för mobilradionätverk.

HSCSD

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) möjliggör
snabbare dataanslutningar för attraktiva GSM-datatjänster.
Mer information finns i HSCSD (High Speed Circuit Switched
Data) på sidan 49.

IMEI

IMEI är din enhets serienummer och följer med biltelefonen.

PIN-kod

PIN (Personal Identification Number) är en kod på 4-8 siffror
som skyddar ditt SIM-kort från otillåten användning.
PIN-koden följer med SIM-kortet. Mer information finns i
Behörighetskoder för SIM-kortet på sidan 11.

PUK-kod

PUK (Personal Unblocking Key) är en åttasiffrig kod som
krävs för att du ska kunna ändra en avaktiverad PIN-kod.

PUK-koden följer med SIM-kortet. Om du tappar bort koden
eller om det inte följer med SIM-kortet, kontakta din
nätoperatör.

SIM-kort

SIM-kortet (Subscriber Identity Module) innehåller all
information som mobilnätverket behöver för att kunna
identifiera nätverksanvändaren. SIM-kortet innehåller även
säkerhetsrelaterade uppgifter.

SMS

Med nätverkstjänsten SMS (Short Message Service) kan du
skicka korta textmeddelanden (upp till 160 tecken) till
mobiltelefoner och ta emot textmeddelanden från andra
mobilanvändare om tjänsten är aktiv.

SMSC-nummer

SMSC-numret (Short Message Service Centre) behövs vid
sändning av SMS.