810 Car Phone - Displayen

background image

Displayen

När biltelefonen är klar att
användas men inga tecken har
matats in visas den standby-
display
som syns på bilden.
Dessutom visas nätoperatörens
logotyp.

Om du vill aktivera en funktion med
hjälp av ett röstmärke måste du
först ta fram röstdisplayen. Du
visar den genom att trycka på

från standby-displayen.

Ställ in ljuset på displayen för dag och natt för bästa visning.
Mer information finns i Så här visar du inställningarna för
bakgrundsljus på sidan 35.