810 Car Phone - Handenhetens komponenter

background image

Handenhetens komponenter

Handenheten består av funktionsväljare,
den alfanumeriska knappsatsen,
mikrofonen och öronsnäckan.