810 Car Phone - Alfanumerisk knappsats

background image

Alfanumerisk knappsats

Använd de här knapparna för att mata in siffrorna 0-9,
bokstäver och tecken. Varje knapp har flera tecken. För att
skriva in ett tecken trycker du flera gånger på knappen tills
önskat tecken visas.
Så här skriver du in siffror och bokstäver:
X Om du vill skriva in en siffra håller du sifferknappen intryckt

i någon sekund.

X Om du vill visa bokstäver trycker du upprepade gånger

.

X Om du vill skriva ett mellanslag trycker du på .

Tryck på

för att avsluta ett samtal.

för att radera ett tecken.

för att återgå till föregående
menyalternativ eller display.

background image

Handenhetens komponenter

16

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

X Om du vill växla mellan stora och små bokstäver trycker du

på .

X Använd Navi

TM

-tangenten

om du vill flytta

textmarkören.

Om du till exempel vill skriva bokstaven ”C” trycker du på

tre

gånger. När den blinkande markören visas till höger om det
tecken som har skrivits in kan du skriva in nästa tecken.
Upprepa detta för resten av texten.

!

Detta tillvägagångssätt gäller endast vid inmatning av text.

Varning:

När du inte använder handenheten längre, se till att den sitter
fast ordentligt i hållaren. Om den sitter löst kan den lossna och
skada föraren och framsätespassageraren vid en hård
inbromsning eller krock.

background image

Komma igång

17

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.