810 Car Phone - Funktionsväljare

background image

Funktionsväljare

Funktionsväljarna omfattar fyra knappar
och en Navi

TM

-tangent. Beroende på

vilken inställning du har valt kan du välja
mellan följande alternativ:

Tryck och håll in

nödsamtalsfunktionen är aktiv.

Tryck på

för att ta emot ett inkommande
samtal.

för att visa en lista över de 10
senast uppringda telefonnumren.

för att slå ett nummer.

Tryck och håll in

för att radera text, siffror eller
andra tecken.

för att återgå till standby-displayen.

background image

Handenhetens komponenter

15

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

Navi

TM

-tangenten

Vrid på Navi

TM

-tangenten om du vill ändra

ringtonsvolymen för inkommande samtal eller
högtalarvolymen under ett pågående samtal. Du kan även
bläddra i en meny med hjälp av Navi

TM

-tangenten.

Vrid Navi

TM

-tangenten åt vänster på standby-displayen

för att slå ett nummer. Om röstdisplayen visas och du
vrider Navi

TM

-tangenten åt vänster bläddras

röstkommandona igenom och du kan till exempel välja att
spela upp ett kommando igen.

Vrid Navi

TM

-tangenten åt höger

för att söka efter en telefonbokspost, från A-Ö .
Om röstdisplayen visas och du vrider Navi

TM

-tangenten åt

höger, bläddras de röstmärken du har spelat in för
uppringning av nummer igenom och du kan till exempel
välja att spela upp ett märke igen.

Tryck på Navi

TM

-tangenten

för att komma åt en funktion i ett visst sammanhang:
– för att visa menyn och välja ett alternativ.
– för att välja ett alternativ i en lista.
– för att visa alternativen och välja ett.

Med den här knappen aktiveras följande funktioner när
standby-displayen används:

X Tryck på knappen för att stänga av högtalaren.

När ett samtal kommer in blinkar displayen.

X Håll knappen intryckt för att aktivera telefonens off-läge.

Tryck för att återgå till standby-displayen.

X Tryck på knappen för att flytta inkommande eller pågående

samtal mellan biltelefonen och ett kompatibelt, anslutet
headset.

Med den här knappen aktiveras följande röstfunktioner
när standby-displayen används:

X Tryck på knappen för att aktivera röstuppringningen och

röstkommandona.

X Håll knappen intryckt om du vill aktivera

inspelningsfunktionen (även under pågående samtal).