810 Car Phone - Symboler på displayen

background image

Symboler på displayen

Följande symboler kan visas på displayen.

Visar hur stark signalen är i det aktuella mobila nätet.
Ju högre stapel, desto starkare är signalen.

Betyder att samtal pågår.

Du har fått ett eller flera meddelanden.
Betyder att meddelandena är olästa.

Betyder att funktionen för vidarekoppling är på
(nätverkstjänst).

Mer information finns i avsnittet Vidarekoppling på sidan 33.

Betyder att tjänsten Hemma är aktiv (nätverkstjänst).

Betyder att du kan skriva in siffror.

Betyder att du vrider Navi

TM

-tangenten åt vänster.

Betyder att det går bra att prata nu.

Betyder att du vrider Navi

TM

-tangenten åt höger.

Betyder att du kan skriva in bokstäver.

Visar att roaming-funktionen är aktiv.

background image

Symboler på displayen

13

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

Betyder att nätverket har avaktiverat
krypteringsfunktionen.

Betyder att ringtonen är avstängd.

Betyder att Bluetooth-tekniken är aktiverad, se
Bluetooth-teknik på sidan 43.

Betyder att användarprofil 1 används.
Se Byta användare på sidan 47.

Betyder att användarprofil 2 används.
Se Byta användare på sidan 47.