810 Car Phone - Övriga symboler

background image

Övriga symboler

Indikerar en manuell nätverkssökning.

Betyder att meddelandena är olästa. Om indikatorn
blinkar är minnet fullt.

Betyder att ett visitkort vidarebefordras.

Betyder att inställningen är aktiv.

Betyder att volymen för headsetet kan justeras.

Betyder att ringtonen kan justeras.

Betyder att högtalarvolymen kan justeras.

Betyder att dag-displayen är aktiv.

Betyder att natt-displayen är aktiv.