810 Car Phone - Symboler för Bluetooth-funktioner

background image

Symboler för Bluetooth-funktioner

Betyder att biltelefonen har anslutits till en enhet med
Bluetooth-teknik.

Betyder att bluetooth-tekniken är aktiverad.

background image

Handenhetens komponenter

14

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.